Sunday, 15 May 2011

Nama-nama sekolah SABK Negeri Selangor

 • SAM BESTARI SUBANG JAYA
 • SAMT SULTAN HISHAMUDDIN KLANG,
 • SAMTAJ SHAH ALAM
 • SAM HISHAMUDDIN SG. BERTIK
 • SAM BATU 10 CHERAS.
 • SAM NURIL IMAN BUKIT CERAKAH.
 • SAM JERAM KUALA SELANGOR.
 • SAM TANJUNG KARANG.
 • SAM PASIR PANJANG SABAK BERNAM
 • SAM SG. HJ. DORANI SABAK BERNAM
 • SAMTAJ SUNGAI BESAR.
 • SAM MUHAMMADIAH PEKAN SABAK SABAK BERNAM
 • SAMT SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ BT 38 S. BERNAM
 • SAM PARIT BARU.
 • SAM KANCONG DARAT.BANTING.
 • SAMT TENGKU AMPUAN RAHIMAH BANTING.
 • SAM SALAK TINGGI SEPANG.
 • SAM SG. MERAB LUAR, BANGI
 • SAM RAWANG.
 • SAMT KUALA KUBU BAHARU.
 • SAM PAYA JARAS SG. BULUH.

No comments:

Post a Comment